ஒலிம்பி்க் போட்டி வரலாற்றில் போல்ட்-டுக்கு அழியாத புகழ்

160820024532_bolt_640x360_reuters_nocredit

ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிகளில் ஜமைக்காவின் ஓட்டப்பந்தய வீரர் உசைன் போல்ட் ”மும்முறை – மூன்று தங்கம்”

அதாவது மூன்று ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் இடம்பெற்ற மூன்று ஓட்டப்பந்தயங்களில் தொடர்ந்து மூன்று தங்கப்பதக்கங்களை பெற்று வரலாற்று பதிவை உருவாக்கியிருக்கிறார்.

160820024532_bolt_640x360_reuters_nocreditso/b/t.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*