கூகுள்

பரீட்சிப்புக்கு தயாராகும் கூகுள் பலூன் இணையத் திட்டம்

October 30, 2015 // 0 Comments

கூகுள் நிறுவனம் பலூன் மூலம் உலகின் பல பகுதிகளிலும் இணைய சேவையை வழங்கும் திட்டம் ஒன்றினை அறிமுகம் செய்யவுள்ளமை அறிந்ததே.