ஹாபீஸ் நசீர் அஹமட்

பாடசாலைகளுக்குள் அரசியல் செய்யும் கலாசாரம் முறியடிக்கப்பட வேண்டும் : கிழக்கு முதலமைச்சர்

October 30, 2015 // 0 Comments

பாடசாலைகளுக்குள் அரசியல் செய்யும் கலாசாரம் முறியடிக்கப்பட வேண்டும் என கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சர் ஹாபீஸ் நசீர் அகமட் தெரிவித்தார்.